Umumy soraglar: +86 18994192708 E-mail: sales@nailtechfilter.com
Biz hakda

Biz hakda

38000㎡

Önümçilik meýdany 38000㎡

7+

7-den gowrak awtomatiki önümçilik liniýasy

ABŞ-nyň 70 million dollary

Annualyllyk önümi 70 million dollar

NAIL TEHNOLOGI JA JIANGSU, LTD

2015-nji ýyldan bäri howany arassalamak üçin önümleri öwrenmäge we ösdürmäge borçlanýarys.Müşderileriň iň täze tehnologiýalardan we ýokary derejeli önümlerden we iň professional goşmaça hyzmatlardan peýdalanmagyny üpjün etmek üçin köp mukdarda fond we tehnologiýa goýýarys.

Nail-Tech, Filtrleri gözleg, dizaýn we önümçilikde öňdebaryjy öndürijilerden biridir.Indi Nail-Tech köp şahadatnama ulandy: ISO1400 we ISO9001 we CE, SGS.Indi Dyrnak 38000㎡ öndürýän meýdany öz içine alýar, çig matadan başlap, süzgüçlere çenli 7+ Awto önümçilik liniýasy bar.

Annualyllyk önümi 70 million dollar.

Esasy önümler: HVAC / Ojak süzgüçleri we HEPA süzgüçleri, Howuz we SPA süzgüçleri we ş.m.

Dyrnak
zawod gezelenji1
Çarçuwaly önümçilik liniýasy
setir
ýakymly maşyn
zawod gezelenji1
Birleşdirilen setiri süzüň
Nusga otagy
Saklama1

KOMPANI ADA ÜPJÜNÇILIGI

 • Awtomatiki önümçilik setirleri
  AWTOMATIK ÖNÜMLER LINE
  Plehli Pleating beýikligini öndürip biljekdigimizi we ýokary öndürijilikli süzgüçiň ölçeg takyklygyny kepillendirýän awtomatiki media ýakymly we kesýän maşyn.
 • 15 ARYL FABRIK TARYHY
  15 ARYL FABRIK TARYHY
  “Nail-Tech” -iň 20+ ýyllyk baý iş tejribesi bolan 100 + işgäri bar, bu önümiň hiliniň durnuklylygyny üpjün edip biler. Has möhümi, süzgüç işine başlamak isleýän Täze markalara has gowy teklip berip bileris.
 • LABORATORI .A
  Ylmy we gözleg topary
  Gözleg we barlag topary global markalar üçin 24 sagat onlaýn hyzmatlar hödürleýär.Häzirki wagtda 70+ marka üçin LOGO we önümiň daşky görnüşini üpjün etdi.Şeýle hem, täze önüm funksiýasyny öwrenmek we ösdürmek markalaryň deň-duşlaryndan tapawutlanmagyna kömek edýär.
 • KERTIFIKAT
  HOWA HOWA SÖESTGÜLI LABORATORI .ASY
  Synag laboratoriýasy dürli howa akym süzgüçleri üçin iki sany howa rozetkasyny alýar.Netijeliligiň, howa akymynyň, basyşyň peselmegi we ş.m. synag netijeleri awtomatiki usulda görkeziler, sebäbi içerki synag hasabaty ulgam tarapyndan dörediler.Netijelilik, howa akymy, garşylyk synag enjamy, her KISSAIR önüminiň standart talaplara laýykdygyny kepillendirýär.
 • şahadatnama
  KERTIFIKAT
  15 ýyllyk ösüşden soň, Nail-Tech häzirki wagtda 75 marka patentine eýe, ISO1400, ISO9001, CE, SGS we ş.m. şahadatnamalaryny ulandy, zerur bolsa islendik şahadatnama üçin ýüz tutup bileris.